The "Q2" Litter ...

Sire: Sp Ch Kimara Jazz N Blues Azastar of Azreal R.Q. N.Q. (imp Australia)
Dam:  Gr Ch Azreal Izzie Innuendo
Born August 2013

Click on the tumbnails for a larger picture.Azreal Quisby Quinn (male)
Azreal Quisilla Querida (female)
Azreal Querubín Quillan (male)
Azreal QueenFalafels (female)
QQ1a
QQ1b
QQ1c
QQ1d
QQ1e
QQ1f
QQ2a
QQ2b
QQ2c
QQ2d
QQ2e
QQ2f
QQ3a
QQ3b
QQ3c
QQ3d
QQ3e
QQ3f
QQ4a
QQ4b
QQ4c
QQ4d
QQ4e
QQ4f